PROBABILITY OF LOSS

Proportional Distribution of Customer Accounts at profit and Loss as of 4 quarter
Customer at ProfitCustomer at Loss
 28% 72%
  
INFORMATION ABOUT LIQUIDITY PROVIDERS
LIQUIDITY PROVIDERCOUNTRY OF RESIDENCERELATION OF SHARE OWNERSHIP
 FXCM UK None
 SWISSQUOTE SWITZERLAND None
 SUCDEN FINANCIAL UK None
Percentage of Rejected Orders of All Orders
In the 4nd quarter of 2016, percentage of rejected orders of all orders was % 0,2543
Number of Clients’ Complaints and its Ratio to Number of Customers 
Number of client complaints in this period0
Number of client complaints and Its ratio to number of customers0
The number of solved client complaints in this period0
The number of continuing client complaints in this period0
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’in 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında ve Birliğimizin 33 No’lu Genelgesi kapsamında, TSPB kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmaları tespit edip, haftalık olarak yayınlamaktadır. 

Her bir varlık sınıfında, ilgili saat diliminde, kurumların ortalama fiyat bilgi ve fark serisi kullanılarak, o saate ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapma hesaplanmaktadır. Veri setinde, ilgili saat dilimindeki aritmetik ortalamanın iki standart sapma uzağında kalan (normal dağılım varsayımında, %95 olasılıkla eğri altındaki toplam alanın dışında kalan) fiyat ve/veya fark serilerine sahip kurumlar ayrışmış olup, kırmızı ile vurgulanmıştır.

17 - 21 Nisan 2017 Fiyat Bilgileri

1 - 5 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

8 - 12 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

15 - 19 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

22 - 26 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri 

29 - Mayıs 2 Haz. 2017 Fiyat Bilgileri