ZARAR OLASILIĞINIZ

2017 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları
Karda Olan Hesapların Oransal DağılımıZararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı
 26%74% 

2016 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları
Karda Olan Hesapların Oransal DağılımıZararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı
 28%72% 
FİYAT SAĞLAYICI KURULUŞLAR
FİYAT SAĞLAYICI KURUMYERLEŞİK OLDUĞU ÜLKEPAY SAHİPLİĞİ İLİŞKİSİ
 FXCM İNGİLTEREYOK
 SWISSQUOTE İSVİÇREYOK
 SUCDEN FINANCIAL İNGİLTEREYOK
   
   
   
   
   
Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı
2017 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,91
2016 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,2543
Müşteri Şikayetlerinin Sayısı ve Şikayetlerin Sayısına Oranı
2017 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı0
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden  Çözümü Kavuşturulanlar
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler

2016 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı0
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden  Çözümü Kavuşturulanlar
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler


Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’in 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında ve Birliğimizin 33 No’lu Genelgesi kapsamında, TSPB kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmaları tespit edip, haftalık olarak yayınlamaktadır.

Her bir varlık sınıfında, ilgili saat diliminde, kurumların ortalama fiyat bilgi ve fark serisi kullanılarak, o saate ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapma hesaplanmaktadır. Veri setinde, ilgili saat dilimindeki aritmetik ortalamanın iki standart sapma uzağında kalan (normal dağılım varsayımında, %95 olasılıkla eğri altındaki toplam alanın dışında kalan) fiyat ve/veya fark serilerine sahip kurumlar ayrışmış olup, kırmızı ile vurgulanmıştır.

17 - 21 Nisan 2017 Fiyat Bilgileri

1 - 5 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

8 - 12 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

15 - 19 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

22 - 26 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

29 - Mayıs 2 Haz. 2017 Fiyat Bilgileri